طبق اطلاعات وزارت صنعت، نوآوری و علم استرالیا، این کشور در آینده‌ای نزدیک جای قطر را بعنوان بزرگ‌ترین صادرکننده ال ان جی خواهد گرفت. استرالیا پیش از این در ظرفیت صادرات ال ان جی از قطر پیشی گرفته است و صادرات گاز طبیعی مایع‌شده این کشور در  ماه‌های نوامبر ۲۰۱۸ و آوریل ۲۰۱۹ از […]

 

طبق اطلاعات وزارت صنعت، نوآوری و علم استرالیا، این کشور در آینده‌ای نزدیک جای قطر را بعنوان بزرگ‌ترین صادرکننده ال ان جی خواهد گرفت. استرالیا پیش از این در ظرفیت صادرات ال ان جی از قطر پیشی گرفته است و صادرات گاز طبیعی مایع‌شده این کشور در  ماه‌های نوامبر ۲۰۱۸ و آوریل ۲۰۱۹ از قطر بیشتر بود.

ظرفیت صادرات ال ان جی استرالیا از ۲.۶ میلیارد فوت مکعب در روز در سال ۲۰۱۱ در سال ۲۰۱۹ به بیش از ۱۱.۴ میلیارد فوت مکعب افزایش یافت. طبق پیش‌بینی وزارت صنعت استرالیا تا سال ۲۱-۲۰۲۰ صادرات ال ان حی این کشور به ۱۰.۸ میلیارد فوت مکعب افزایش خواهد یافت.

از سال ۲۰۱۲، توسعه ۵ پروژه صادرات ال ان جی در شمالغرب استرالیا شروع شد: پروژه‌های خشکی Pluto، gorgon، Wheatstone، Ichthys و پروژه فراساحل Prelude FLNG. ظرفیت کل صادرات ال ان جی در شمالغرب استرالیا ۸.۱ میلیارد فوت مکعب در روز است. در شرق استرالیا، سه پروژه صادرات ال ان جی در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ در جزیره کورتیس و کویینزلند تکمیل شد: Queensland Curtis، Gladstone و Australia Pacific. در مجموع ظرفیت نامی این پروژه‌ها ۳.۴ میلیارد فوت مکعب در روز است.

اکثر ال ان جی استرالیا تحت قراردادهای بلندمدت به سه کشور چین، ژاپن و کره جنوبی صادر می‌شود.

مركز پايش تحولات انرژی جهان