شرکت ادنوک روز چهارشنبه اعلام کرد ۱۰ درصد از سهام شرکت VTTI، که مالک و اپراتور پایانه های ذخیرۀ نفت می باشد، را خریداری کرده است. این اقدام ادنوک به گسترش فعالیت های این شرکت در بندر فوجیره کمک می کند. ادنوک هم اکنون در حال ساخت یک انبار زیرزمینی به ظرفیت ۴۲ میلیون بشکه […]

شرکت ادنوک روز چهارشنبه اعلام کرد ۱۰ درصد از سهام شرکت VTTI، که مالک و اپراتور پایانه های ذخیرۀ نفت می باشد، را خریداری کرده است. این اقدام ادنوک به گسترش فعالیت های این شرکت در بندر فوجیره کمک می کند. ادنوک هم اکنون در حال ساخت یک انبار زیرزمینی به ظرفیت ۴۲ میلیون بشکه برای ذخیرۀ نفت می باشد.

شرکت VTTI، مالک ۱۵ پایانۀ ذخیرۀ نفت در ۱۴ کشور دنیا است. مجموع ظرفیت انبارهای این شرکت ۶۰ میلیون بشکه معادل ۹٫۵ میلیون مترمکعب می باشد. ظرفیت تأسیسات ذخیرۀ نفت این شرکت در بندر فوجیره ۱٫۶ میلیون متر مکعب می باشد. این قرارداد به ادنوک در تقویت فعالیت های بازاریابی، معامله و عرضه کمک می کند.

مركز پايش تحولات انرژی جهان