آقای جان آرمیت، رئیس کمیسیون ملی زیرساخت های انگلیس، از دولت درخواست کرد که هر ساله به مخارج 1.2 درصدی از تولید ناخالص داخلی برای زیرساخت های مقاوم سازی در آینده انگلیس متعهد باشد.

آقای جان آرمیت، رئیس کمیسیون ملی زیرساخت های انگلیس، از دولت درخواست کرد که هر ساله به مخارج ۱٫۲ درصدی از تولید ناخالص داخلی برای زیرساخت های مقاوم سازی در آینده انگلیس متعهد باشد.

برطبق اظهارات رئیس کمیسیون ملی زیرساخت های انگلیس، «از خانه و جاده تا راه آهن و کارخانه های برق و سیل بند های دفاعی، انگلیس باید فورا یک برنامه بلندمدت برای انتقال به سمت زیرساخت های دارای خالص انتشار مواد سمی صفر و استراتژی تعامل با اثرات فزاینده تغییرات آب و هوایی گام بردارد.» وی هشدار داده است که «اعتبار دولت در آینده نزدیک زیر ذره بین خواهد بود، چرا که باید برای تحول زیرساخت های کهنه و قدیمی کشور و شارژ و تغذیه توربو اقدام جدی کند تا پاسخی برای بحران آب و هوایی در انگلیس باشد.» لایحه استراتژی ملی زیرساخت های انگلیس قرار است در پاییز امسال منتشر شود و به مجلس انگلیس ارائه گردد. به اعتقاد آرمیت: «استراتژی مذکور باید اهداف شفاف با چهارچوب زمان بندی مشخص برای دستیابی به آن اهداف را به همراه داشته باشد. باید یک چشم انداز بلند مدت داشت و و تا سال ۲۰۵۰ بر مخارج دولت بازنگری جدی کرد.» در بین درخواست های کمیسیون ملی زیرساخت های انگلیس، تضمین حداقل نیمی از برق و انرژی انگلیس از طریق منابع تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۰ به چشم می خورد. همچنین «طراحی یک برنامه شفاف برای جایگزین کردن گاز طبیعی در سیستم های گرمادهی انگلیس»، «توسعه شبکه تغذیه وسایل نقلیه الکتریکی ملی» و «بودجه ۴۳ میلیارد پوندی برای هزینه کرد در شهرهای خارج از لندن به منظور بهبود سیستم های حمل و نقل عمومی» از جمله موارد دیگر می باشد. در پایان کمیسیون خاطر نشان کرده است که در مواجهه با تهدیدهای آب و هوایی نیز، باید به بهبود تاب آوری انگلیس پرداخت. طبق نظرات کمیته تغییرات آب و هوایی، ۳۳ بخش از اقتصاد انگلیس، که توسط این کمیته ارزیابی شده است، پیشرفت خوبی در خصوص مدیریت ریسک های آب و هوایی نشان نداده اند.

مركز پايش تحولات انرژی جهان

  • نویسنده : مادلینی کاف