به نقل از معاون وزیر انرژی روسیه، آنتون اینیوتسین، شرکت روسی نواتک قصد دارد بخشی از ال ان جی تولید شده از پروژه آرکتیک ال ان جی ۲ را به هند عرضه کند. پیش‌بینی می‌شود نواتک در سال ۲۳-۲۰۲۲ تولید گاز طبیعی مایع‌شده از این پروژه را آغاز کند. ظرفیت تولید ال ان حی این […]

به نقل از معاون وزیر انرژی روسیه، آنتون اینیوتسین، شرکت روسی نواتک قصد دارد بخشی از ال ان جی تولید شده از پروژه آرکتیک ال ان جی ۲ را به هند عرضه کند.

پیش‌بینی می‌شود نواتک در سال ۲۳-۲۰۲۲ تولید گاز طبیعی مایع‌شده از این پروژه را آغاز کند. ظرفیت تولید ال ان حی این تأسیسات ۱۹.۵ میلیون تن در سال می‌باشد و هزینه احداث آن ۲۲.۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

نواتک قصد دارد ۶۰ درصد از سهام این پروژه را حفظ کند.

مركز پايش تحولات انرژی جهان