محمدالحکیم، وزیر امور خارجه عراق در حساب توئیتر خود نوشت حضور نیروهای غربی در خلیج فارس باعث تشدید تنش‌های منطقه می‌شود. وی طی توئیتی اظهار کرد:” کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌توانند باهم امنیت ترانزیت کشتی‌ها را تأمین کنند. عراق بواسطه مذاکرات آرام بدنبال کاهش در منطقه است و حضور نیروهای غربی در منطقه باعث افزایش […]

محمدالحکیم، وزیر امور خارجه عراق در حساب توئیتر خود نوشت حضور نیروهای غربی در خلیج فارس باعث تشدید تنش‌های منطقه می‌شود.

وی طی توئیتی اظهار کرد:” کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌توانند باهم امنیت ترانزیت کشتی‌ها را تأمین کنند. عراق بواسطه مذاکرات آرام بدنبال کاهش در منطقه است و حضور نیروهای غربی در منطقه باعث افزایش تنش‌ها می‌شود”.

مركز پايش تحولات انرژی جهان