به گزارش نیویورک تایمز، اکثر ۱۷ ایرانی که ماه گذشته به اتهام جاسوسی برای سازما سیا دستیگر شدند در صنعت نفت جمهوری اسلامی فعال بودند. ماه گذشته ایران ادعا کرد ۱۷ جاسوس سازمان سیا که همه آن‌ها ایرانی بودند را دستگیر کرده است. اما دونالد ترامپ این ادعای ایران را رد کرد و اعلام کرد […]

به گزارش نیویورک تایمز، اکثر ۱۷ ایرانی که ماه گذشته به اتهام جاسوسی برای سازما سیا دستیگر شدند در صنعت نفت جمهوری اسلامی فعال بودند.

ماه گذشته ایران ادعا کرد ۱۷ جاسوس سازمان سیا که همه آن‌ها ایرانی بودند را دستگیر کرده است. اما دونالد ترامپ این ادعای ایران را رد کرد و اعلام کرد این ۱۷ نفر هیچ ارتباطی با سازمان سیا نداشتند.

به گفته یکی از سیاستمدارن ایران و دو تاجر نفت، دستگیری ایرانی‌های متهم به جاسوسی برای آمریکا مربوط به افشاء اطلاعاتی درباره نحوه فروش نفت ایران تحت تحریم‌های شدید آمریکا بوده است.

حسن سلیمانی، سردبیر روزنامه مشرق، به نیویورک تایمز گفت:” اینکه ما چگونه تحریم‌ها را برای فروش نفت خود دور می‌زنیم و چگونه پول خود را انتقال می‌دهیم در حال حاضر جزو حیاتی ترین و حساس‌ترین اطلاعات کشور‌محسوب‌می‌شود”.

به گزارش نیویورک تایمز، در شرایط کنونی تاجران ایرانی نفت به هیچ عنوان درمورد قیمت، نحوه پرداخت پول و زمان‌بندی ارسال محموله‌ها بحث نمی‌کنند. کار اصلی آن‌ها در حال حاضر اینست که مشخص کنند مشتریان احتمالی جاسوس هستند یا خریدار واقعی. اگر آن‌ها در ارزیابیشان به این نتیجه برسند که آن‌ها خریدار واقعی هستند، به چهار مقام ارشد که بر تجارت نفت در خارج از ایران نظارت دارند این موضوع را گزارش می‌دهند.

مركز پايش تحولات انرژی جهان