عربستان قصد دارد با محدود کردن صادرات نفت خود در سطح زیر ۷ م ب د ر، ثبات را به بازا نفت بازگرداند. به گفته مقامات شرکت آرامکو، عربستان در ماه سپتامبر در مجموع حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز از صادرات نفت خام خود به تمام مناطق کم خواهد کرد. سطح تولید نفت عربستان […]

عربستان قصد دارد با محدود کردن صادرات نفت خود در سطح زیر ۷ م ب د ر، ثبات را به بازا نفت بازگرداند.

به گفته مقامات شرکت آرامکو، عربستان در ماه سپتامبر در مجموع حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز از صادرات نفت خام خود به تمام مناطق کم خواهد کرد. سطح تولید نفت عربستان نیز در ماه سپتامبر کاهش خواهد یافت.

صادرات نفت عربستان در ماه سپتامبر به کشورهای آمریکای شمالی حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت و کاهش صادرات نفت به کشورهای اروپایی بیش از این میزان خواهد بود.

عربستان در حالی تصمیم به کاهش صادرات نفت خود گرفته که مصرف نفت در تمام مناطق در وضعیت خوبی قرار دارد. به گفته این مقامات عربستان می‌تواند بدلیل وجود تقاضا حدود ۱۰.۳ م ب د ر نفت تولید کند.

قیمت‌های نفت بعد از آنکه مقامات سعودی با سایر تولیدکنندگان نفت برای بحث درمورد نحوه پاسخ به روند نزولی قیمت‌ها تماس تلفنی برقرار کردند کمی افزایش یافت.  اما رشد آهسته اقتصاد جهانی و تنش‌های تجاری میان چین و آمریکا باعث کاهش تقاضا برای سوخت شده است، بنابراین حتی اگر تولیدکنندگان نفت تصمیم بگیرند که عرضه نفت خود را بیش از پیش کاهش دهند، هم‌چنان برای افزایش قیمت نفت کار سختی پیش‌رو خواهند داشت.

مركز پايش تحولات انرژی جهان