شرکت لیکیلا، که در برپایی پروژه های بزرگ در زمینه انرژی های تجدیدپذیر در قاره آفریقا متخصص هست، موفق به تکمیل مسائل تامین مالی پروژه منطقه غرب بکر برای انرژی های بادی شد که اولین پروژه این شرکت در زمینه انرژی بادی در مصر به شمار می رود و می تواند انرژی بیش از 350 هزار منزل مسکونی را تامین کند.

شرکت لیکیلا، که در برپایی پروژه های بزرگ در زمینه انرژی های تجدیدپذیر در قاره آفریقا متخصص هست، موفق به تکمیل مسائل تامین مالی پروژه منطقه غرب بکر برای انرژی های بادی شد که اولین پروژه این شرکت در زمینه انرژی بادی در مصر به شمار می رود و می تواند انرژی بیش از ۳۵۰ هزار منزل مسکونی را تامین کند.

شرکت لیکیلا، در بیانیه ای اعلام کرد که پروژه مذکور روزانه، ۲۵۰ مگاوات انرژی پاک و مطمئن با قیمت رقابتی فراهم خواهد کرد و سپس خواهد توانست، بیش از ۱۰۰۰ گیگاوات ساعت در سال تولید کند که این مقدار انرژی به جهت فراهم آوردن انرژی برای بیش از ۳۵۰ هزار منزل مسکونی کافی است. مدیر اجرایی شرکت لیکیلا، کریس انتونوبولوس در مورد خاطر نشان کرد: «این پروژه، گامی بزرگ و مهم است. و فقط برای شرکت لیکیلا و شرکاء اش مهم نیست، بلکه برای کل مصر و استراتژی این کشور در زمینه انرژی های پاک نیز حائز اهمیت است. و ما افتخار می کنیم که نقش مهمی در حمایت از متنوع سازی منابع انرژی تولیدی در مصر از طریق ارائه بهترین پروژه های انرژی های پاک داریم.» همچنین خانم مهندس صباح مشالی رئیس هیئت مدیره شرکت مصری انتقال برق افزود: «این پروژه گامی مهم است و در راستای استراتژی ما در مورد انرژی های نو و تجدید پذیر می باشد و رسیدن به تولید ۲۰ درصدی از انرژی کشور از طریق منابع انرژی تجدیدپذیر تا سال ۲۰۲۲ را هدف گذاری کرده است.

مركز پايش تحولات انرژی جهان

  • نویسنده : سلامة عامر