موسسه بین المللی تامین مالی (IFC) و آژانس بین المللی بیمه های سرمایه گذاری (MIGA) که هر دو اعضای مجموعه بانک جهانی هستند، اعلام کردند که هر دو سازمان، تفاهم نامه ای را امضاء کردند که به منظور حمایت از توسعه و پیشرفت مزرعه بادی است و انرژی آن به 252 مگاوات می رسد و اجرای آن را شرکت لیکیلا ذیل نظام ساخت و ساز، مالکیت و اشتغال (BOO) در استان دریای سرخ مصر انجام داده است.

موسسه بین المللی تامین مالی (IFC) و آژانس بین المللی بیمه های سرمایه گذاری (MIGA) که هر دو اعضای مجموعه بانک جهانی هستند، اعلام کردند که هر دو سازمان، تفاهم نامه ای را امضاء کردند که به منظور حمایت از توسعه و پیشرفت مزرعه بادی است و انرژی آن به ۲۵۲ مگاوات می رسد و اجرای آن را شرکت لیکیلا ذیل نظام ساخت و ساز، مالکیت و اشتغال (BOO) در استان دریای سرخ مصر انجام داده است.

موسسه بین الملل تامین مالی قرار است ۸۴ میلیون دلار تامین مالی پروژه و کمک مالی برای بهبود تولید انرژی پاک در مصر انجام دهد و در کاهش هزینه های تولید انرژی به اضافه متنوع سازی ترکیب انرژی در کشور نقش آفرینی کند. در این بین، آژانس بین المللی بیمه های سرمایه گذاری نیز، تضامین مالی و بیمه هایی فراهم خواهد آورد که به میزان ۱۲۲ میلیون دلار برای این پروژه تخمین زده می شود. ولید لبدی، مدیر موسسه بین المللی تامین مالی در مصر و لیبی و یمن، خاطر نشان کرد که: «ما خود را ملزم به حمایت از برنامه حکومت مصر و تقویت تولید انرژی برق پاک و به ویژه انرژی که از طریق بادها تولید می شود، می دانیم. و به زودی موسسه ما، به مزرعه بادی در غرب بکر در کاهش متوسط هزینه های تولید برق در مصر و افزایش مشارکت بخش خصوصی در این بخش مهم کمک خواهد کرد. و اینها نشانه های قوی بر تعهد ما به برنامه انرژی های تجدیدپذیر مصر است.

مركز پايش تحولات انرژی جهان

  • نویسنده : منال المصري